162/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. července 2015 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 26. června 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 461/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

162

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2015
o podrobnostech úřednické zkoušky

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

 

§ 1

 

Obsah, rozsah a způsob provedení obecné části úřednické zkoušky

 

        (1)  Státní zaměstnanec nebo osoba, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, (dále jen „zkoušený“) koná obecnou část úřednické zkoušky formou písemného testu. Písemný test obsahuje 30 náhodně vybraných zkušebních otázek ze seznamu zkušebních otázek, který je tvořen 300 zkušebními otázkami. Ke každé zkušební otázce jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž 1 je správná. Písemný test trvá 30 minut; v případech zvláštního zřetele hodných je možné tuto dobu prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut.

 

        (2)  Ministerstvo vnitra vytvoří zkušební otázky obsažené v seznamu podle odstavce  1 v rozsahu obsahu mezinárodních smluv, právních předpisů a služebních předpisů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, případně i obsahu prováděcích předpisů k právním předpisům uvedeným v této příloze.

 

§ 2

 

Obsah, rozsah a způsob provedení zvláštní části úřednické zkoušky

 

        (1)  Zkoušený koná zvláštní část úřednické zkoušky formou ústních odpovědí na 3 zkušební otázky, které si vylosuje ze seznamu 20 zkušebních otázek. Zvláštní část úřednické zkoušky trvá zpravidla nejdéle 60 minut a zahrnuje přípravu, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut; v případech zvláštního zřetele hodných je možné dobu přípravy prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Obsah, rozsah a způsob provedení obecné části úřednické zkoušky
§ 2 - Obsah, rozsah a způsob provedení zvláštní části úřednické zkoušky
§ 3 - Hodnocení úřednické zkoušky
§ 4 - Další náležitosti úřednické zkoušky
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Mezinárodní smlouvy, právní předpisy a služební předpisy pro tvorbu zkušebních otázek k obecné části úřednické zkoušky
Příloha č. 2 - Mezinárodní smlouvy, právní předpisy, služební předpisy, usnesení vlády, jiné dokumenty a požadavky pro tvorbu zkušebních otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky
Příloha č. 3 - Vzor osvědčení o vykonání úřednické zkoušky
Příloha č. 4 - Vzor zprávy o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky
Příloha č. 5 - Vzor protokolu o průběhu úřednické zkoušky
Zavřít
MENU