122/2015 Sb.Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. května 2015 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 14. května 2015 Nabývá účinnosti: 1. června 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2019 Sb. s účinností od 31. prosince 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

122

VYHLÁŠKA
ze dne 14. května 2015
o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky
a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

DRUHY A VZORY SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ

 

§ 1

 

Druhy a součásti služebních stejnokrojů

 

        (1)  Služebními stejnokroji Policie České republiky (dále jen „policie“) jsou

 

a)   společenský stejnokroj 92,

b)   služební stejnokroj 15,

c)   služebně-pracovní stejnokroj 92,

d)   stejnokroj hradní policie.

 

        (2)  Součástí služebních stejnokrojů policie (dále jen „stejnokroj“) jsou doplňky stejnokrojů a hodnostní označení1).

 

        (3)  Vzory stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 2

 

Doplňky stejnokrojů

 

        (1)  Doplňky stejnokrojů jsou stejnokrojové knoflíky, lemovky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici, rozlišovací odznaky a zvýrazňující, identifikační a ozdobné doplňky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DRUHY A VZORY SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ
§ 1 - Druhy a součásti služebních stejnokrojů
§ 2 - Doplňky stejnokrojů
§ 3 - Hodnostní označení
ČÁST DRUHÁ - VNĚJŠÍ OZNAČENÍ POLICIE
§ 4 - Způsob vnějšího označení policie
§ 5 - Umístění vnějšího označení policie
§ 6  
§ 7  
ČÁST TŘETÍ - ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
§ 8 - Prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem
§ 9 - Prokazování příslušnosti k policii průkazem zaměstnance policie
§ 10 - Prokazování příslušnosti k policii odznakem policie
§ 11 - Prokazování příslušnosti vojáků v činné službě, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky povolaných k plnění úkolů policie
ČÁST ČTVRTÁ - VZORY ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ A OZNAČENÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A LETADEL
§ 12 - Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
§ 13 - Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel
§ 14 - Zvláštní barevné provedení a označení služebních letadel
ČÁST PÁTÁ - VZOR ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ PÁSU S OZNAČENÍM „POLICIE ČR“
§ 15  
ČÁST ŠESTÁ - NOŠENÍ STEJNOKROJE BÝVALÝM POLICISTOU
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ
§ 19  
ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20 - Přechodná ustanovení
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory stejnokrojů
Příloha č. 2 - Vzory vnějšího označení policie
Příloha č. 3 - Vzory služebního průkazu, průkazu zaměstnance policie, odznaku policie, průkazu vojáka a průkazu příslušníka
Příloha č. 4 - Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel, označení služebních vozidel podle § 12 odst. 3 a pásu s označením "POLICIE ČR"
Příloha č. 5 - Vzor označení bývalého policisty
Zavřít
MENU