59/2015 Sb.Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 120/2023 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

59

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

 

 

        Vláda nařizuje podle § 68 odst.  2 a 4 a § 68c odst.  2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení stanoví

 

a)   výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,

b)   druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,

c)    výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.

 

§ 2

 

Služební tarif

 

        (1)  Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

 

Vojenská hodnost

Služební tarif v Kč měsíčně

Vojín

ve výši minimální mzdy

Svobodník

30 310

Desátník

31 890

Četař

33 630

Rotný

38 810

Rotmistr

41 410

Nadrotmistr

44 030

Praporčík

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Služební tarif
§ 3 - Zvláštní příplatek
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví
Zavřít
MENU