9/2015 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. ledna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 13. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 1. února 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 80/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

9

 

VYHLÁŠKA
ze dne 13. ledna 2015
o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru,
vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu
a o změně souvisejících vyhlášek

 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., a podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ A VZORŮ POVĚŘENÍ VE FORMĚ PRŮKAZU
§ 1 - Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací ve formě průkazu (K § 41 odst.  3 zákona č. 13/1997 Sb.)
§ 2 - Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě ve formě průkazu (K § 34 odst.  5 zákona č. 111/1994 Sb.)
§ 3 - Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve formě průkazu (K § 54 odst.  3 zákona č. 247/2000 Sb.)
§ 4 - Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu ve formě průkazu (K § 125b odst.  3 zákona č. 361/2000 Sb.)
§ 5 - Náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah ve formě průkazu (K § 58 odst.  5 zákona č. 266/1994 Sb.)
§ 6 - Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví ve formě průkazu (K § 90 odst.  4 zákona č. 49/1997 Sb.)
§ 7 - Náležitosti a vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby ve formě průkazu (K § 76 odst.  1 zákona č. 61/2000 Sb.)
§ 8 - Náležitosti a vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě ve formě průkazu (K § 42 odst.  6 zákona č. 114/1995 Sb.)
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
§ 9  
§ 10 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky, kterou se provádí zákon o civilním letectví
§ 11  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
§ 13  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Příloha č. 1 - Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech pozemních komunikací
Příloha č. 2 - Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru v silniční dopravě
Příloha č. 3 - Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Příloha č. 4 - Vzory pověření k výkonu státního odborného dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu
Příloha č. 5 - Vzory pověření k výkonu státního dozoru a vrchního státního dozoru ve věcech drah
Příloha č. 6 - Vzor pověření k výkonu státního dozoru v civilním letectví
Příloha č. 7 - Vzor pověření k výkonu státního dozoru v oblasti námořní plavby
Příloha č. 8 - Vzor pověření zaměstnanců Státní plavební správy k výkonu státního dozoru ve vnitrozemské plavbě
Zavřít
MENU