3/2015 Sb.Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. ledna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 22. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 200/2021 Sb. s účinností od 1. září 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs11/2015 Sb.

3

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2014
o některých dokladech o vzdělání

 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst.  7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb.:

 

§ 1

 

Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání

 

        (1)  Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu.

 

        (2)  Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů pro hodnocení žáků a studentů při dosažení základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání jsou mimo náležitostí podle odstavce  1 dále opatřeny

 

a)   vodotiskem s motivy lipových ratolestí,

b)   označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu a

c)   místem pro uvedení grafického kódu, které se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou „QR kód“; v grafickém kódu je obsaženo vždy jméno, příjmení a datum narození hodnocené osoby, resortní identifikátor školy, označení oboru vzdělání, školního roku, klasifikace v povinných předmětech a celkové hodnocení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání
§ 2 - Vzory tiskopisů dokladů o vzdělání
§ 3 - Obsah a forma výpisů z vysvědčení
§ 4 - Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Přechodné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 1 písm. a) Vysvědčení pro základní školu
Příloha č. 2 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 1 písm. b) Vysvědčení pro střední školy a konzervatoře
Příloha č. 3 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. a) Vysvědčení o ukončení základní školy a v kurzu pro získání základního vzdělání
Příloha č. 4 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. b) Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Příloha č. 5 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. c) Vysvědčení o maturitní zkoušce
Příloha č. 6 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři
Příloha č. 7 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. e) Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole
Příloha č. 8 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 3 písm. a) Vysvědčení o o státní jazykové zkoušce
Příloha č. 9 - Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 3 písm. b) Vysvědčení pro základní umělecké školy
Zavřít
MENU