317/2014 Sb.Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra; Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 15. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 360/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

317

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2014
o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

 

        Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst.  1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Touto vyhláškou se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria podle § 6 písm.  d) zákona.

 

§ 2

 

Významné informační systémy

 

        (1)  Významný informační systém podle § 2 písm. d) zákona je informační systém, jehož správcem je orgán veřejné moci, který je organizační složkou státu, krajem nebo hlavním městem Praha, využívaný k zajištění

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Významné informační systémy
§ 3 - Určující kritéria
§ 4 - Dopadová určující kritéria
§ 5 - Oblastní určující kritéria
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Významné informační systémy
Příloha č. 2 - Oblastní určující kritéria
Zavřít
MENU