304/2014 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 447/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

304

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014

o platových poměrech státních zaměstnanců

 

 

        Vláda nařizuje podle § 145 odst.  1, § 146 odst.  2 a § 148 odst.  1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst.  2 a § 129 odst.  2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

 

§ 1

 

Platový tarif

 

        (1)  Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které je zařazen, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.

 

        (2)  Představenému přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo představeného, na které byl státní zaměstnanec jmenován, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.

 

        (3)  Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 11. platová třída, a které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují vysokou míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru státní služby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Platový tarif
§ 2 - Stupnice platových tarifů
§ 3 - Platový stupeň
§ 4 - Příplatek za vedení
§ 5 - Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí
§ 6 - Zvláštní příplatek
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 3 - Rozdělení správních činností do skupin a pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku
Zavřít
MENU