304/2014 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2022 Sb. s účinností od 1. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

304

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o platových poměrech státních zaměstnanců

 

 

        Vláda nařizuje podle § 145 odst.  1, § 146 odst.  2 a § 148 odst.  1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst.  2 a § 129 odst.  2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

 

§ 1

 

Platový tarif

 

        (1)  Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které je zařazen, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.

 

        (2)  Představenému přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo představeného, na které byl státní zaměstnanec jmenován, a pro platový stupeň, do kterého je zařazen.

 

        (3)  Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo, pro které je stanovena alespoň 12. platová třída, které je označené ve služebním předpisu služebního orgánu za klíčové a pro které je stanoven obor státní služby (dále jen „služba“) uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, může služební orgán určit platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován. Předpokladem pro postup podle věty první je, že státní zaměstnanec plní na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly, jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné, a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném oboru služby. Služební orgán může ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Platový tarif
§ 2 - Stupnice platových tarifů
§ 3 - Platový stupeň
§ 4 - Příplatek za vedení
§ 5 - Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí
§ 6 - Zvláštní příplatek
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 3 - Rozdělení správních činností do skupin a pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku
Zavřít
MENU