302/2014 Sb.Nařízení vlády o katalogu správních činností

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 399/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

302

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o katalogu správních činností

 

        Vláda nařizuje podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

 

§ 1

 

Předmět působnosti

 

        Toto nařízení stanoví katalog správních činností a jejich zařazení do jednotlivých platových tříd.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

 

        Pro účely katalogu správních činností se rozumí

 

a)   koordinací činnosti spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem činnosti (obory, agendy, činnosti) k dosažení jejich souladu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět působnosti
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Katalog správních činností
§ 4 - Účinnost
Příloha - KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Zavřít
MENU