290/2014 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2014,č. 3/2014 a č. 4/2014)

Částka: 117 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. prosince 2014 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 5. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 316/2015 Sb. s účinností od 1. prosince 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

290

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 5. prosince 2014
o vydání cenových rozhodnutí

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst.  2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst.  6 písm.  d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny, cenové rozhodnutí č. 3/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, a cenové rozhodnutí č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

. . .

Zavřít
MENU