240/2014 Sb.Nařízení vlády o výši sazeb mýtného, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného

Částka: 103 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. listopadu 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 184/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

240

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2014

o výši sazeb mýtného, slevě na mýtném a výši odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného

 

        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací a způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.

 

§ 2

(Výše časového poplatku)

zrušen nařízením vlády č. 40/2024 Sb. (účinnost: 1. března 2024)

 

§ 3

Rozlišení a výše sazeb mýtného

 

        (1)  Sazby mýtného se člení podle

 

a)   kategorie pozemní komunikace na sazby za užívání

1.    dálnice, nebo

2.    silnice I. třídy,

b)   kategorie vozidla na sazby pro

1.    vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo

2.    vozidla kategorie M2 a M3,

c)   emisní třídy EURO vozidla na sazby pro vozidla

1.    do třídy EURO IV,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše časového poplatku
§ 3 - Výše sazeb mýtného za užívání dálnic a rychlostních silnic
§ 4 - Výše sazeb mýtného za užívání silnic I. třídy
§ 5 - Sleva na mýtném
§ 6 - Postup při uplatnění slevy na mýtném
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU