182/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. srpna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. července 2014 Nabývá účinnosti: 29. srpna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 205/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

182

ZÁKON
ze dne 24. července 2014,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona č. 266/2006 Sb.

 

Čl. I)

zrušena zákonem č. 205/2015 Sb. (účinnost: 1. října 2015)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona č. 267/2006 Sb.

 

Čl. II)

 

zrušena zákonem č. 205/2015 Sb. (účinnost: 1. října 2015)

 

 

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 262/2006 Sb.

Čl. III

 

        V § 365 odst.  2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 264/2006 Sb.

Čl. IV

 

        V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova „ , a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.

 

 

ČÁST PÁTÁ
(Změna zákona č. 218/2007 Sb.

Čl. V)

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 262/2006 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 218/2007 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU