5/2014 Sb.Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. ledna 2014 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 333/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

5

 

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2014
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí

 

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst.  6 a § 47 odst.  7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí.

 

§ 2

 

Údaj

 

        Pro účely této vyhlášky se údajem předkládaným pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje v rozpočtovém systému1) a finanční výkazy.

 

§ 3

 

Finanční výkazy z rozpočtového systému

 

        Finanční výkazy sestavované ze vstupních údajů v rozpočtovém systému jsou

 

a)   výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Údaj
§ 3 - Finanční výkazy z rozpočtového systému
§ 4 - Finanční výkazy v centrálním systému účetních informací státu
§ 5 - Způsob a termíny předkládání údajů
§ 6 - Rozsah sestavení finančních výkazů
§ 7 - Utajované informace
§ 8 - Přechodné ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy
Příloha č. 2 - Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Příloha č. 3 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)
Příloha č. 4 - Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)
Příloha č. 5 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF)
Příloha č. 6 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
Příloha č. 7 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)
Příloha č. 8 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou (ZAM 1-04 U)
Příloha č. 9 - Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)
Zavřít
MENU