419/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. prosince 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 9. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 386/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 26. září 2020
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 279/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

419

VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2013
k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

 

        Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:

 

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje postup určení směrné hodnoty u

 

a)   pozemku,

b)   stavby a

c)   jednotky.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

SMĚRNÁ HODNOTA

 

HLAVA I

POZEMKY

 

Díl 1

Obecné ustanovení pro pozemky

 

§ 2

 

Dělení pozemků

 

        (1)  Pro účely této vyhlášky se pozemky, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na

 

a)   stavební pozemky, kterými jsou

1.   nezastavěné stavební pozemky a

2.   zastavěné stavební pozemky

b)   vybrané zemědělské pozemky, kterými jsou zemědělské pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

c)   vybrané lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,

d)   jiné pozemky, kterými jsou pozemky neuvedené v písmenech a) až c).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - SMĚRNÁ HODNOTA
HLAVA I - POZEMKY
Díl 1 - Obecné ustanovení pro pozemky
§ 2 - Dělení pozemků
Díl 2 - Postup určení směrné hodnoty urbanizovaného pozemku
§ 3 - Směrná hodnota urbanizovaného pozemku
§ 4 - Dílčí směrná hodnota urbanizovaného pozemku
§ 5 - Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku oceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce
§ 6 - Jednotková směrná hodnota urbanizovaného pozemku neoceněného v cenové mapě stavebních pozemků obce
Díl 3 - Postup určení směrné hodnoty vybraného zemědělského pozemku
§ 7 - Směrná hodnota vybraného zemědělského pozemku
§ 8 - Dílčí směrná hodnota části vybraného zemědělského pozemku
Díl 4 - Postup určení směrné hodnoty vybraného lesního pozemku
§ 9 - Směrná hodnota vybraného lesního pozemku
§ 10 - Dílčí směrná hodnota části vybraného lesního pozemku
Díl 5 - Postup určení směrné hodnoty jiného pozemku
§ 11 - Směrná hodnota jiného pozemku
HLAVA II - STAVBY
Díl 1 - Obecné ustanovení pro stavby
§ 12 - Dělení staveb
Díl 2 - Postup určení směrné hodnoty stavby
§ 13 - Směrná hodnota stavby
§ 14 - Dílčí směrná hodnota stavby
HLAVA III - JEDNOTKY
Díl 1 - Postup určení směrné hodnoty jednotky
§ 15 - Směrná hodnota jednotky
§ 16 - Dílčí směrná hodnota bytu, nebytového prostoru garáže, sklepa nebo komory
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 17 - Podlaží
§ 18 - Zastavěná plocha podlaží
§ 19 - Podlahová plocha jednotky
§ 20 - Počet obyvatel obce
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Příloha č. 1 - Základní ceny urbanizovaných pozemků vyjmenovaných obcí, jejich oblastí nebo okresů v Kč za m2
Příloha č. 2 - Úprava základních cen urbanizovaných pozemků
Příloha č. 3 - Základní ceny vybraných zemědělských pozemků podle BPEJ
Příloha č. 4 - Úprava základních cen vybraných zemědělských pozemků
Příloha č. 5 - Základní ceny vybraných lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč za m2)
Příloha č. 6 - Základní ceny zastavěné plochy stavby pro rodinný dům, rekreační chalupu nebo rekreační domek v Kč za m2
Příloha č. 7 - Základní ceny zastavěné plochy stavby rekreační nebo zahrádkářskou chatu v Kč za m2
Příloha č. 8 - Základní ceny zastavěné plochy podlaží pro garáž nebo doplňkovou stavbu a základní ceny podlahové plochy nebytového prostoru garáže v Kč za m2
Příloha č. 9 - Základní ceny podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru sklepa nebo komory v Kč za m2
Příloha č. 10 - Stavebně technické parametry pro nebytový prostor garáže, sklepa a komory
Zavřít
MENU