377/2013 Sb.Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

Částka: 149 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2013 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 392/2021 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

377

VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2013
o skladování a způsobu používání hnojiv

 

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst.  5 a § 9 odst.  9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje způsob

 

a)   skladování hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů a kapacitu skladovacích prostor,

b)   používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů na zemědělské půdě a lesních pozemcích,

c)    vedení evidence o použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů a upravených kalů,

d)   hlášení o používání upravených kalů a hlášení letecké aplikace hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů,

e)   vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o průměrném odběru živin ve sklizených produktech a způsob a formu elektronického předávání evidence a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Skladování tuhých minerálních hnojiv
§ 3 - Skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného
§ 4 - Skladování kapalných minerálních hnojiv
§ 5 - Skladování organických a organominerálních hnojiv
§ 6 - Skladování statkových hnojiv
§ 7 - Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů
§ 8 - Hnojení lesních pozemků
§ 9 - Vedení evidence o použití hnojiv, pomocných látek a upravených kalů
§ 10 - Způsob hlášení o používání upravených kalů
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Produkce statkových hnojiv, požadované skladovací kapacity a přepočet zvířat na dobytčí jednotky
Příloha č. 2 - Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů
Příloha č. 3 - Průměrný přívod živin ve hnojivech a průměrtná roční produkce dusíku zvířaty
Příloha č. 4 - Průměrtná roční produkce výkalů a moči, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) a průměrný přívod účinného dusíku a dalších živin při pastvě zvířat nebo jejich jiném pobytu na zemědělské půdě
Příloha č. 5 - Hlášení o používání upravených kalů
Zavřít
MENU