367/2013 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2013)

Částka: 143 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 8. listopadu 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 316/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

367

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 8. listopadu 2013
o vydání cenového rozhodnutí

 

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst.  2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst.  6 písm.  d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie.

        Podle § 17 odst.  9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 2/2013 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 5. listopadu 2013, v částce 5. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2014.

. . .

Zavřít
MENU