351/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Částka: 139 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. listopadu 2013 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 184/2019 Sb. s účinností od 1. srpna 2019

Celá hlavička aktualizovaného znění je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU