278/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. srpna 2013 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 323/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

278

ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna devizového zákona

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 323/2016 Sb. (účinnost: 18. října 2016)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o oběhu bankovek a mincí

 

Čl. III

 

        Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 3 se písmeno b) zrušuje.

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

        2.  V § 16 odst.  1 písm.  a) se slova „který je akciovou společností nebo společností s ručením omezeným“ nahrazují slovy „který je akciovou společností, společností s ručením omezeným nebo státním podnikem“.

 

        3.  V § 29 odst.  2 se za slova „zpracovatel tuzemských bankovek a mincí,“ vkládá slovo „směnárník,“.

 

        4.  V § 29 odst.  2 se slova „příjem, zpracování nebo vracení tuzemských a cizozemských bankovek a mincí prováděly osoby, které jsou“ nahrazují slovy „osoby, které při zpracování tuzemských bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté bankovky nebo mince do oběhu, byly“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna devizového zákona
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volném pohybu služeb
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU