169/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2013 Nabývá účinnosti: 1. října 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

169

ZÁKON
ze dne 16. května 2013,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o odpadech)

 

zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. (účinnost: 1. ledna 2021)

 

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 541/2020 Sb. (účinnost: 1. ledna 2021)

 

Čl. II

 

(Přechodná ustanovení)

 

zrušen zákonem č. 541/2020 Sb. (účinnost: 1. ledna 2021)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

 

Čl. III

 

        V § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění zákona č. 77/2011 Sb., odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o odpadech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU