160/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 070 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 30/2024 Sb. s účinností od 1. dubna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

160

ZÁKON
ze dne 2. května 2013,
kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 

zrušena zákonem č. 30/2024 Sb. (účinnost: 1. dubna 2024)

 

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 30/2024 Sb. (účinnost: 1. dubna 2024)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

(Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů)

zrušena zákonem č. 320/2015 Sb. (účinnost: 1. ledna 2016)

 

Čl. II

zrušen zákonem č. 320/2015 Sb. (účinnost: 1. ledna 2016)

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona o daních z příjmů

 

Čl. III

 

        V § 19 odst.  1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se vkládá písmeno s), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU