118/2013 Sb.Vyhláška o energetických specialistech

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. května 2013 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 9. května 2013 Nabývá účinnosti: 1. června 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 25. ledna 2020
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 234/2015 Sb. s účinností od 29. září 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

118

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2013
o energetických specialistech

 

 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 14 odst.  4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 10 odst.  9 a § 10a odst.  7:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k

 

a)   zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b)   zpracování průkazu,

c)   provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo

d)   provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

        (2)  Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

        (3)  Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Odborná zkouška a přezkušování
§ 3 - Průběžné vzdělávání
§ 4 - Zkušební komise
§ 5 - Organizace pověřená pořádat průběžné vzdělávání
§ 6 - Náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání
Příloha č. 2 - Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění
Příloha č. 3 - Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení
Příloha č. 4 - Tématické okruhy pro písemný odborný test pro průběžné vzdělávání pro jednotlivé typy oprávnění energetického specialisty
Příloha č. 5 - Vzor protokolu o výsledku absolvování průběžného vzdělávání
Příloha č. 6 - Náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech
Zavřít
MENU