494/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

Částka: 186 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2012 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

494

ZÁKON
ze dne 5. června 2012,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,
a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o přestupcích

Čl. I)

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb. (účinnost: 1. července 2017)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o obecní policii

 

Čl. II

 

        V § 11a odst.  3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se za větu první vkládá věta „Dožádaný orgán poskytne dále údaj o zákazu pobytu, místu a době jeho trvání.“.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky

 

Čl. III

 

        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU