480/2012 Sb.Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku

Částka: 182 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 140/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 309/2016 Sb. s účinností od 11. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

480

 

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012
o energetickém auditu a energetickém posudku

 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst.  4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 9 odst.  1 písm.  a), § 9 odst.  5 a § 9a odst.  5 tohoto zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   rozsah energetického auditu a energetického posudku,

b)   obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a

c)    obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.

 

§ 2

 

Rozsah energetického auditu

 

        (1)  Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

 

        (2)  Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah energetického auditu
§ 3 - Obsah energetického auditu
§ 4 - Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu
§ 5  
§ 6 - Obsah energetického posudku
§ 7 - Způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a jeho rozsah
§ 8 - Přechodná ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - VZOR Evidenční list energetického auditu
Příloha č. 2 - Soupis základních údajů o energetických vstupech
Příloha č. 3 - Vlastní zdroj energie
Příloha č. 4 - Celková energetická bilance
Příloha č. 5 - Ekonomické vyhodnocení
Příloha č. 6 - Ekologické vyhodnocení
Příloha č. 7 - VZORY Evidenčního listu energetického posudku
Zavřít
MENU