470/2012 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Částka: 176 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 19. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 528/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

470

 

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2012
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

 

 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,

b)   další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,

c)   výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,

d)   způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,

e)   způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,

f)    způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,

g)   druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
§ 3 - Výše kauce
§ 4 - Evidence údajů o mýtném
§ 5 - Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného
§ 6 - Evidované údaje
§ 7 - Způsob evidence při změně provozovatele vozidla
§ 8 - Odhlášení ze systému elektronického mýtného
§ 9 - Způsoby úhrady a prokázání úhrady mýtného
§ 10 - Elektronické zařízení
§ 11 - Ztráta elektronického zařízení
§ 12 - Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné
§ 13 - Nastavení údajů do elektronického zařízení
§ 14 - Kontrola funkčnosti elektronického zařízení
§ 15 - Popis nákladů započitatelných pro výpočet mýtného
§ 16 - Způsob výpočtu nákladů na zpoplatněné pozemní komunikace
§ 17 - Způsob stanovení sazeb mýtného
§ 18 - Náležitosti plánu pro řízení rizik
§ 19 - Zrušovací ustanovení
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému
Příloha č. 2 - Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
Zavřít
MENU