419/2012 Sb.Vyhláška o ochraně pokusných zvířat

Částka: 153 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 22. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 299/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

419

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2012
o ochraně pokusných zvířat

 

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst.  1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15b odst.  1, § 15c odst.  7, § 15g odst.  7, § 16a odst.  1, § 17 odst.  3, § 17a odst.  5 písm.  b), c) a d), § 18c odst.  5 a § 18g odst.  8 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat,

b)   seznam údajů, které je chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat povinen předložit posuzovatelům, a obsah písemného posudku posuzovatelů,

c)    vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění,

d)   vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů,

e)   požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat
§ 3 - Seznam údajů předkládaných posuzovatelům a obsah písemného posudku
§ 4 - Vzory statistických tabulek, pokyny pro jejich vyplnění a další údaje, které musí obsahovat souhrnná zpráva o činnosti zařízení
§ 5 - Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů a vzor formuláře návrhu projektu pokusů
§ 6 - Požadavky na prostory a vybavení zařízení, požadavky na prostředí a jeho kontrolu a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení
§ 7 - Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat
§ 8 - Kritéria přiřazování pokusů do jednotlivých kategorií závažnosti, faktory a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů
§ 9 - Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat
§ 10 - Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat
Příloha č. 2 - Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat
Příloha č. 3 - Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění
Příloha č. 4 - Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů
Příloha č. 5 - Vzor formuláře projektu pokusů
Příloha č. 6 - Požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy
Příloha č. 7 - Požadavky na prostory, jejich velikost a vybavení ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat a požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat
Příloha č. 8 - Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty
Příloha č. 9 - Kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu
Příloha č. 10 - Metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat
Příloha č. 11 - Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru
Zavřít
MENU