387/2012 Sb.Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 13. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 591/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

387

VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2012
o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

 

§ 1

 

Žádosti

 

        (1)  Žádost o udělení autorizace podává žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“), a to pro každou výrobnu elektřiny samostatně. Vzor žádosti o udělení autorizace je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

        (2)  Změny údajů podle § 30c odst. 2 energetického zákona a konkrétní hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického zákona oznamuje držitel autorizace ministerstvu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

        (3)  Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace ministerstvu. Vzor žádosti o zrušení autorizace je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

 

§ 2

 

Posuzování žádostí

 

        Při posuzování žádostí o udělení autorizace ministerstvo ověřuje

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Žádosti
§ 2 - Posuzování žádostí
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o udělení autorizace
Příloha č. 2 - Vzor oznámení
Příloha č. 3 - Vzor žádosti o zrušení autorizace
Zavřít
MENU