350/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. října 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 283/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

350

 

ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna stavebního zákona)

zrušena zákonem č. 283/2021 Sb. ve znění 152/2023 Sb.(účinnost: 1. ledna 2024)

 

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 283/2021 Sb. ve znění 152/2023 Sb.(účinnost: 1. ledna 2024)

 

Čl. II

 

(Přechodná ustanovení)

 

zrušen zákonem č. 283/2021 Sb. ve znění 152/2023 Sb.(účinnost: 1. ledna 2024)

 

Čl. III

 

(Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona)

 

zrušen zákonem č. 283/2021 Sb. ve znění 152/2023 Sb.(účinnost: 1. ledna 2024)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o požární ochraně

 

Čl. IV

 

        Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 350/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna horního zákona
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitosti
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna atomového zákona
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna vodního zákona
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIX  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XX  
Zavřít
MENU