210/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. června 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 13. června 2012 Nabývá účinnosti: 30. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 159/2019 Sb. s účinností od 5. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

210

 

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2012
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

 

 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst.  3, § 9 odst.  3, § 15 odst.  6, § 17 odst.  1, § 20 odst.  4 a § 22g odst.  4:

 

§ 1

 

Předmět právní úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   seznam vojenského materiálu,

b)   seznam významného vojenského materiálu,

c)    vzory žádostí o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem,

d)   vzory žádostí o udělení licence,

e)   rozsah informace o využívání licence,

f)    vzor žádosti o vydání certifikátu.

 

§ 2

 

Seznam vojenského materiálu

 

        Seznam vojenského materiálu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět právní úpravy
§ 2 - Seznam vojenského materiálu
§ 3 - Seznam významného vojenského materiálu
§ 4 - Vzor žádosti o povolení
§ 5 - Vzory žádostí o udělení licence
§ 6 - Rozsah informace o využívání licence
§ 7 - Vzor žádosti o vydání certifikátu
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU
Příloha č. 2 - SEZNAM VÝZNAMNÉHO VOJENSKÉHO MATERIÁLU
Příloha č. 3 - Vzor ŽÁDOST o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem právnickou osobou
Příloha č. 4 - Vzor ŽÁDOST o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem fyzickou osobou
Příloha č. 5 - Vzor ŽÁDOST o udělení licence právnické osobě pro vývoz a dovoz vojenského materiálu mimo území Evropské unie
Příloha č. 6 - Vzor ŽÁDOST o udělení licence k nákupu vojenského materiálu a jeho následného prodeje do jiného než členského státu EU
Příloha č. 7 - ROZSAH INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ LICENCE
Příloha č. 8 - Vzor ŽÁDOST o vydání certifikátu
Zavřít
MENU