142/2012 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

142

ZÁKON
ze dne 11. dubna 2012
o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna občanského zákoníku

 

Čl. I

 

        Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 132/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 428/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna notářského řádu
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna tiskového zákona
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krajích
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna knihovního zákona
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o místním referendu
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ověřování
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna stavebního zákona
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXX  
Zavřít
MENU