99/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. března 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 22. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 357/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

99

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2012

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

 

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst.  4 zákona o zdravotních službách:

 

§ 1

 

        (1)  Požadavky na minimální personální zabezpečení (dále jen „personální zabezpečení“)

 

a)   ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)   jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)    lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d)   lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e)   zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f)    zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

g)   přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

h)   domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

i)     protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

 

        (2)  Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Požadavky na personální zabezpečení ambulantní péče
Příloha č. 2 - Požadavky na personální zabezpečení jednodenní péče
Příloha č. 3 - Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče
Příloha č. 4 - Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče
Příloha č. 5 - Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické dopravní služby
Příloha č. 6 - Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby
Příloha č. 7 - Požadavky na personální zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče
Příloha č. 8 - Požadavky na personální zabezpečení domácí péče
Zavřít
MENU