92/2012 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. března 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 15. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 339/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

92

 

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2012

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

 

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 6 zákona:

 

§ 1

 

        (1)  Obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení (dále jen „technické a věcné vybavení“) zdravotnických zařízení jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

        (2)  Další požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

 

a)   ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b)   jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

c)    lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d)   lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e)   zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f)    zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

g)   přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

h)   protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
Příloha č. 2 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče
Příloha č. 3 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče
Příloha č. 4 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče
Příloha č. 5 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče
Příloha č. 6 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení zdravotnické dopravní služby
Příloha č. 7 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení zdravotnické záchranné služby
Příloha č. 8 - Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení přepravy pacientů neodkladné péče
Příloha č. 9 - Požadavky na technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče
Zavřít
MENU