37/2012 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. ledna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 370/2017 Sb. s účinností od 13. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

37

ZÁKON
ze dne 11. ledna 2012,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o bankách

 

Čl. I

 

        Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o bankách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o platebním styku
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ  
Čl. X - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU