420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Částka: 146 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 283/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

420

 

ZÁKON

ze dne 27. října 2011
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu

 

Čl. I

 

        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 218/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o sdružování občanů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o bankách
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna devizového zákona
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodná ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna autorského zákona
Čl. XX  
Čl. XXI - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XXII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zbraních
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. XXXIII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. XXXIV  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Čl. XXXV  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. XXXVII  
Čl. XXXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XLII  
Čl. XLIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna školského zákona
Čl. XLIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. XLV  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XLVI  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XLVII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XLVIII  
Čl. IL - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. LI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. LII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. LIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. LIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. LV  
Čl. LVI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. LVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. LVIII  
Čl. LIX - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. LX  
Čl. LXI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o platebním styku
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXIII  
Zavřít
MENU