385/2011 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4,5,6,7/2011)

Částka: 133 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. prosince 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 30. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 218/2012 Sb. s účinností od 5. června 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

385

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 30. listopadu 2011
o vydání cenových rozhodnutí

 

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst.  2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst.  6 písm.  d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2011 ze dne 21. listopadu 2011, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 5/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny, cenové rozhodnutí č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, a cenové rozhodnutí č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

. . .

Zavřít
MENU