359/2011 Sb.Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Částka: 126 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. prosince 2011 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 24. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 409/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

359

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2011
o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

 

        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Tato vyhláška stanoví

 

a)   způsob, formu a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů,

b)   způsob zápisu adresy,

c)    postup při zápisu údajů do registru územní identifikace obcemi a stavebními úřady,

d)   způsob, jakým obce a Ministerstvo vnitra poskytují Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen „úřad“) lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek,

e)   způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt,

f)    úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů registru, jejich vytváření, reprodukci a šíření,

g)   způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   polygonem územního prvku plocha ohraničená lomenou čarou nebo i kruhovými oblouky určující tvar a polohu územního prvku v rovině,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Způsob, forma a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Způsob zápisu adresy
§ 7 - Postup při zápisu údajů do registru územní identifikace, způsob poskytování lokalizačních údajů obcemi a způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace
§ 19 - Způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace
Příloha č. 2 - Parametry příjezdového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému
Zavřít
MENU