349/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. října 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 256/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

349

ZÁKON
ze dne 26. října 2011,
kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 256/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o správních poplatcích

 

Čl. III

 

        Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU