288/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2011 Nabývá účinnosti: 19. října 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 201/2012 Sb. s účinností od 1. září 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

288

ZÁKON
ze dne 7. června 2011,
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona o ochraně ovzduší

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 201/2012 Sb. (účinnost: 1. září 2012)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o pozemních komunikacích

 

Čl. II

 

        V § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., se doplňuje odstavec  3, který včetně poznámky pod čarou č. 11i zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU