262/2011 Sb.Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. srpna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2011 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

262

ZÁKON
ze dne 20. července 2011
o účastnících odboje a odporu proti komunismu


PREAMBULE

 

        Parlament České republiky,

 

        jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie,

 

        jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím,

 

        vyslovuje hlubokou lítost nad nevinnými oběťmi teroru komunistického režimu

 

        a vycházeje ze zásad, které vtělil do zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu,

 

        se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚČASTNÍCI ODBOJE A ODPORU PROTI
KOMUNISMU

§ 1

 

Předmět zákona

 

        Tento zákon vymezuje odboj a odpor proti komunismu, stanoví podmínky pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, upravuje rehabilitace a dále stanoví některé úkoly Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“).

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚČASTNÍCI ODBOJE A ODPORU PROTI KOMUNISMU
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Formy odboje a odporu proti komunismu
§ 4 - Překážky přiznání postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu
§ 5 - Postavení válečného veterána
§ 6 - Osvědčení
§ 7 - Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
§ 8 - Úprava důchodů
§ 9 - Evidence
§ 10 - Pamětní odznak
§ 11 - Rehabilitace
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 13  
Zavřít
MENU