188/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 2011 Nabývá účinnosti: 15. července 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

188

ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona o kolektivním investování

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 241/2013 Sb. (účinnost: 19. srpna 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 

Čl. III

 

        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o bankách
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU