139/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 27. května 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 370/2017 Sb. s účinností od 13. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

139

ZÁKON
ze dne 27. dubna 2011,
kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb.,
a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o platebním styku

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 370/2017 Sb. (účinnost: 13. ledna 2018)

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podnikání
na kapitálovém trhu

 

Čl. IV

 

        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na konci druhého samostatného řádku doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES “.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna insolvenčního zákona
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU