82/2011 Sb.Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. března 2011 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 17. března 2011 Nabývá účinnosti: 25. března 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 359/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 476/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

82

VYHLÁŠKA
ze dne 17. března 2011
o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

 

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst.  1 písm.  a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 

§ 1

 

Způsoby měření elektřiny

 

        (1)  Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření.

 

        (2)  K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používá

 

a)   měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, nebo

b)   měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsoby měření elektřiny
§ 2 - Umístění měřicích zařízení
§ 3 - Měření elektřiny
§ 4 - Údaje z měření elektřiny
§ 5  
§ 6 - Podmínky měření elektřiny
§ 7 - Instalace měřicího zařízení
§ 8 - Předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání
§ 9 - Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu a nebo distribuci elektřiny
§ 10 - Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha - Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů
Zavřít
MENU