28/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. února 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 23. února 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 91/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU