432/2010 Sb.Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Částka: 149 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 61/2022 Sb. s účinností od 22. března 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

432

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2010
o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 

        Vláda nařizuje podle § 40 odst.  1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst.  1 písm.  d) zákona:

 

§ 1

 

Průřezová kritéria

 

        Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko

 

a)   obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Průřezová kritéria
§ 2 - Odvětvová kritéria
§ 3 - Účinnost
Příloha - ODVĚTVOVÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ PRVKU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
Zavřít
MENU