427/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 148 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

427

ZÁKON
ze dne 21. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

       

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky

 

Čl. I

 

        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 274/2008 Sb.
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných organizacích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXV  
Zavřít
MENU