405/2010 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2010, č. 4/2010, č. 5/2010)

Částka: 144 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. prosince 2010 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 20. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2011 Sb. s účinností od 27. září 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

405

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 20. prosince 2010
o vydání cenových rozhodnutí

 

        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst.  2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst.  4 písm.  d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenová rozhodnutí č. 3/2010 ze dne 29. listopadu 2010, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu, č. 4/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny, včetně důvodové zprávy, a č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí.

. . .

Zavřít
MENU