402/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

402

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2010,
kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

(Čl. I  a  Čl. II)

zrušena zákonem č. 165/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí

Čl. III)

zrušena zákonem č. 340/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu

 

Čl. IV

 

        Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 11 odst.  2 se věta druhá nahrazuje větami „Výše odvodů je odvislá od tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „třídy ochrany“). Třídy ochrany jsou kritériem kvality půdy a stanoví je Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. Část odvodů ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky3) a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU