401/2010 Sb.Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2010 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 20. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 330/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

401

 

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2010
o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy,
Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy,
Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu
a obchodních podmínek operátora trhu

 

        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 

§ 1

 

Obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice

 

        Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování přenosové soustavy jsou

 

a)   údaje o

1.   identifikaci provozovatele přenosové soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem přenosové soustavy a informací o obchodních portálech provozovatele přenosové soustavy,

2.   provozované přenosové soustavě,

3.   internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přenosové soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b)   podmínky pro zajišťování podpůrných služeb a poskytování podpůrných služeb, kterými jsou

1.   vymezení kategorií podpůrných služeb,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice
§ 2 - Obsahové náležitosti Pravidel provozování distribuční soustavy v elektroenergetice
§ 3 - Obsahové náležitosti Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství
§ 4 - Obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství
§ 5 - Obsahové náležitosti Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu v plynárenství
§ 6 - Obsahové náležitosti obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice
§ 7 - Náležitosti obchodních podmínek operátora trhu v plynárenství
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU