399/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 143 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 15. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 430/2011 Sb. s účinností od 28. prosince 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

399

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),
ve znění pozdějších předpisů

 

        Ministerstvo spravedlnosti stanoví po předchozím vyjádření České advokátní komory podle § 22 odst.  3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb. a vyhlášky č. 276/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU