348/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 119/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 119/2011 Sb. s účinností od 6. května 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU