222/2010 Sb.Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. července 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. června 2010 Nabývá účinnosti: 1. října 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 441/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

222

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2010
o katalogu prací ve veřejných službách a správě


        Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§ 1

 

        Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat (dále jen „katalog prací“).

 

§ 2

 

        Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha - Katalog prací ve veřejných službách a správě A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd
Zavřít
MENU